Advocaat Christine C. Merry - Ronse - Advocatenkantoor

Advocaat Christine C. MERRY studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel en behaalde haar diploma als licentiaat in de Rechten in 1992.

Zij werd ingeschreven op het tableau van de Balie te Oudenaarde in 1995, na eerst als advocaat-stagiair gewerkt te hebben gedurende een periode van drie jaar.
 
Na het halen van haar bekwaamheidsattest op 28-6-1993 bouwde zij vanaf september 1993 haar eigen kantoor uit.

Van 1996 t.e.m juni 2004 was zij, naast haar praktijk, ook docent aan het Syntra te Oudenaarde waar zij Ondernemings- en verzekeringsrecht doceerde.

Door de behandeling van talrijke echtscheidingen (haar tweede voorkeursmaterie) raakte zij geïnteresseerd in de bemiddeling als valabel alternatief voor een gerechtelijke behandeling van geschillen.  Bijgevolg volgde zij een bijkomende multidisciplinaire opleiding als bemiddelaar in familiezaken verzorgd door de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en het Vormingscentrum VCOK.

Sinds 05-07-2001 is zij erkend als geaccrediteerd Advocaat-Bemiddelaar in familiezaken door de Orde van Vlaamse Balies.

Bij KB van 13 december 2001 werd zij benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht van het kanton Ronse.

Zij geniet van een uitstekende reputatie als advocaat in plaatselijke gerechterlijke kringen.

Zij vervult een aantal gerechtelijke mandaten waarbij zij door de Vrederechter en de Rechtbank van eerste aanleg aangesteld wordt o.m. als:

Voorlopig bewindvoerder (beheer goederen onbekwaamverklaarden)

Curator onbeheerde nalatenschappen (afwikkeling onbeheerde nalatenschappen)

Zij werd door de Beslagrechter aangesteld als schuldbemiddelaar in diverse zaken. Vandaag wordt zij op regelmatige basis aangesteld als schuldbemiddelaar in collectieve schuldenregeling door de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde en door het Hof van Beroep te Gent.

Door de Algemene Vergadering van de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde, gehouden op 16 maart 2007, werd beslist haar op te nemen op de lijst van de curatoren ; overeenkomstig de voorschriften van het artikel 30 Faill.W. legde advocaat  Christine C. MERRY op 6 september 2007 haar  eed af.

Zij is thans gebeten door strafrecht. Regelmatig werden de resultaten van haar pleitzaken in nieuwsbladen gepubliceerd. Naast deze site zult U haar ook regelmatig op het internet terugvinden.
Inmiddels is Mter Christine C.MERRY ook gespecialiseerd in echtscheidings- en familiezaken. zowel bij echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting als bij echtscheiding door onderlinge toestemming. U kunt op haar vertrouwen voor advies en verdediging rond verschillende thema's:

  verblijfs- en omgangsregeling van de kinderen

    onderhoudsbijdragen en buitengewone kosten kinderen

    indexatie van de alimentatie

    de verdeling van de gezinswoning

    de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen

    feitelijk samenwonen

    wettelijk samenwonen

    onverdeeldheid bij scheiding

Zij behoort tot het tableau van de Orde van de Advocaten te Oudenaarde, die op haar beurt deel uitmaakt van de Orde van de Vlaamse Balies.

Zij onderschrijft het Charter van de Advocatuur.  Dit biedt haar cliënteel de volgende voordelen :


Haar onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst

Zij geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van haar beroep        vereist

Zij is de vertrouwenspersoon van haar cliënt en gehouden tot het beroepsgeheim

Zij houdt haar cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de haar toevertrouwde        opdracht

De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door haar Orde en        de regels die deze uitvaardigt


Door haar benoeming als plaatsvervangend rechter moet zij onafhankelijk en onpartijdig zijn;
zij is politiek niet geëngageerd.  Wel is zij sociaal geëngageerd voor de zwakkeren in financieel opzicht.  In haar hoedanigheid van schuldbemiddelaar kan zij in alle sereniteit weten waar de nood het hoogst is.


Haar troeven ?

  Zij spreekt een taal die u begrijpt

  Voor haar is een procedure de laatste remedie

  Zij pakt uw juridisch probleem professioneel en efficiënt aan

  Een vlotte en open communicatie behoort tot haar absolute prioriteit

  Zij hanteert aanvaardbare erelonen